ACASA DESPRE NOI DECIZII GHIDUL FURNIZORULUI SISTEMUL NATIONAL DE INFORMARE CONTACT
NOUTATI / UTILE

Citeste mai mult

REGISTRUL NATIONAL

- Agremente Tehnice in Constructii - Certificare voluntara
- Specificatii Tehnice Romanesti

Documente necesare inscrierii produselor in Registrul Unic:

Intra in Registru

 

NOTA INFORMATIVA PRIVIND UTILIZAREA SUBSTANTELOR DE IGNIFUGARE

 

Catre:
Secretariatul tehnic al Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii
Centrul de Studii Tehnice Rutiere si Informatica CESTRIN
Institutul european de stiinte termice EITS
Societatea Comerciala ICECON S.A.
Societatea Comerciala Institutulul de Cercetari in Transporturi INCERTRANS S.A.
Societatea Comerciala IPCT Instalatii S.R.L.
Societatea Comerciala LABORATORUL CENTRAL S.A.
Societatea Comerciala Laboratorul Central Constructii CCF S.R.L.
Societatea Comerciala PROCEMA CERCETARE S.R.L.
Institutului National de Cercetare - Dezvoltare in Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritoriala Durabila URBAN-INCERC


Informare cu privire la:

Interzicerea utilizarii substantei de ignifugare hexabromociclododecan HBCDD ca agent de irziere a arderii polistirenului

Stimati colaboratori,

Regulamentul REACH (UE) nr.1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice, cu rectificari ulterioare, obliga furnizorii de substante chimice sa evalueze riscurile asociate utilizarii acestor substante si sa ia masurile necesare in vederea limitarii oricaror riscuri identificate; acest regulament vizeaza asigurarea unui nivel ridicat de protectie a sanatatii umane si a mediului, precum si imbunatatirea competitivitatii din sectorul substantelor chimice.
Astfel, icepand cu data de 21.08.2015, Regulamentul nr. 143/2011 al Comisiei Europene de modificare a anexei XIV a Regulamentului REACH (UE) nr. 1907/2006, cu rectificarile ulterioare, interzice utilizarea substantei de ignifugare hexabromociclododecan HBCDD ca agent de intarziere a arderii polistirenului, furnizorii avand obligatia sa inlocuiasca acest produs cu unul nepoluant, netoxic si fara actiuni bioacumulative.
Urmare acestor modificari, in calitatea dumneavoastra de organisme elaboratoare de agremente tehnice in constructii abilitate de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, va rugam sa aveti in vedere ca, la elaborarea agrementelor tehnice in constructii, in rapoarte de incercari emise de laboratoare acreditate sa se indice, pe langa clasele de reactie la foc ale polistirenului expandat si extrudat, si agentul de intarziere a arderii utilizat,in scopul conformarii cu prevederile susmentionate.

 

 

 

Copyright 2013, Secretariatul Tehnic al CTPC.