ACASA DESPRE NOI DECIZII GHIDUL FURNIZORULUI SISTEMUL NATIONAL DE INFORMARE CONTACT
NOUTATI / UTILE

Citeste mai mult

REGISTRUL NATIONAL

- Agremente Tehnice in Constructii - Certificare voluntara
- Specificatii Tehnice Romanesti

Documente necesare inscrierii produselor in Registrul Unic:

Intra in Registru

GHIDUL FURNIZORULUI DE PRODUSE PENTRU CONSTRUCTII PENTRU ATESTAREA CONFORMITATII ACESTORA

 

Definitii:
Furnizor
- Producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia
Producator
- Persoana fizica autorizata sau persoana juridica, responsabila pentru proiectarea si realizarea unui produs, in scopul introducerii pe piata si/sau al punerii in functiune in Romania. Responsabilitatile producatorului se preiau se preiau de orice persoana fizica autorizata sau persoana juridica care asambleaza, ambaleaza ori eticheteaza produse in vederea introducerii pe piata si/sau punerii in functiune, sub nume propriu.
Reprezentant autorizat al producatorului
- Persoana fizica sau juridica cu domiciliul, respectiv cu sediul, ?Romania sau intr-un stat membru al Uniunii Europene, imputernicita de producator sa actioneze in numele acestuia.

CAPITOLUL 1 - produse pentru constructii in Romania

1.1. Produse care detin marcajul european de conformitate CE
- Pot fi introduse direct pe piata, fara alte conditionari.

1.2. Produse care nu detin marcajul european de conformitate CE
1.2.1.
Produse care se regasesc in familiile de produse din  anexa 1si  anexa 2 ale Regulamentului privind atestarea conformitatii produselor pentru constructii si pentru acestea exista standarde nationale armonizate din Lista standardelor romane care transpun standarde europene armonizate si a specificatiilor tehnice recunoscute in domeniul produselor pentru constructii.
Se aplica procedura de atestare a conformitatii conform anexei IIIla Regulament.
Pasii care trebuiesc urmati:
Furnizorul se adreseaza unuia dintre organismele desemnate pentru atestarea conformitatii
- (pentru sistemele de atestare a conformitatii 1+, 1, 2+ si 3), iar pentru sistemul 4 de atestare a conformitatii, furnizorul nu se mai adreseaza unui organism, fiind necesara numai o declaratie de conformitate (de al treilea tip) pe baza urmatoarelor sarcini efectuate de el insusi:
- incercari initiale de tip ale produsului
- controlul productiei in fabrica.
Organismele de atestarea conformitatii isi desfasoara activitatea de atestare a conformitatii conform procedurilor proprii si emit documente in baza carora furnizorul poate aplica marcajul CE.
Produsele pentru care se aplica marcajul CE de catre furnizor trebuie inscrise in Registrul Nationalal produselor pentru constructii atestate detinut de catre Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructii.
1.2.2.
Produse care se regasesc in familiile de produse din anexele 1 si 2 ale Regulamentului privind atestarea conformitatii produselor pentru constructii, dar pentru acestea nu exista standarde nationale armonizate din Lista standardelor romane care transpun standarde europene armonizate si a specificatiilor tehnice recunoscute in domeniul produselor pentru constructii
- Se aplica Procedura de agrement tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi in constructii : PAT 1-2004.
Furnizorul se adreseaza unuia dintre  organismele  abilitate  pentru  grupa specializata corespunzatoare produsului, sa elaboreze agremente tehnice in constructii si urmeaza procedura de agrement tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi in constructii PAT1-2004.
1.2.3.
Produse care nu se regasesc in nici una dintre familiile de produse dinanexele 1 si 2 ale Regulamentului privind atestarea conformitatii produselor pentru constructii si pentru care nu exista standarde nationale armonizate din Lista standardelor romane care transpun standarde europene armonizate si a specificatiilor tehnice recunoscute in domeniul produselor pentru constructii
- Se aplica Procedura de agrement tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi in constructii : PAT 1-2004
- Furnizorul procedeaza identic cu punctul 1.2.2.

CAPITOLUL 2 - produse pentru constructii provenite din import

2.1. Produse care detin marcajul european de conformitate CE
- pot fi introduse direct pe piata, fara alte conditionari

2.2. Produse care nu detin marcajul european de conformitate CE
2.2.1.
Produse care se regasesc in familiile de produse din anexele 1 si 2 ale Regulamentului privind atestarea conformitatii produselor pentru constructii si pentru acestea exista standarde nationale armonizate din Lista standardelor romane care transpun standarde europene armonizate si a specificatiilor tehnice recunoscute in domeniul produselor pentru constructii
- Se aplica procedura de atestare a conformitatii conform anexei 3 la Regulament.
- Furnizorul procedeaza conform punctului 1.2.1.
2.2.3.
Produse care se regasesc in familiile de produse din anexele anexele 1 si 2 ale Regulamentului privind atestarea conformitatii produselor pentru constructii, dar pentru acestea nu exista standarde nationale armonizate din Lista standardelor romane care transpun standarde europene armonizate si a specificatiilor tehnice recunoscute in domeniul produselor pentru constructii
- Se aplica Procedura de agrement tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi in constructii : PAT 1-2004.
- Furnizorul procedeaza conform punctului 1.2.2.
2.2.4.
Produse care nu se regasesc in nici una dintre familiile de produse dinanexele 1 si 2 ale Regulamentului privind atestarea conformitatii produselor pentru constructii si pentru care nu exista standarde nationale armonizate din Lista standardelor romane care transpun standarde europene armonizate si a specificatiilor tehnice recunoscute in domeniul produselor pentru constructii
- Se aplica Procedura de agrement tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi in constructii : PAT 1-2004.
- Furnizorul procedeaza conform punctului 1.2.2

ORDINUL Nr.896 din 06.06.2005
Pentru modificarea si completarea Regulamentului privind atestarea conformitatii produselor pentru constructii aprobat prin Ordinul Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului nr.1558/2004

Copyright 2012, Secretariatul Tehnic al CTPC.